معنی و ترجمه کلمه clinical به فارسی clinical یعنی چه

clinical


روانشناسى : بالينى

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها