طراحی سایت

معنی و ترجمه کلمه close-fistedness به فارسی close-fistedness یعنی چه

close-fistedness


خشک دستى ،خست

کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها