معنی و ترجمه کلمه clover به فارسی clover یعنی چه

clover


شبدر)trifolium(
عمران : شبدر
معمارى : هفت چين

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها