معنی و ترجمه کلمه coal dust firing به فارسی coal dust firing یعنی چه

coal dust firing


علوم مهندسى : اشتعال گردى

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها