معنی و ترجمه کلمه code of ethics به فارسی code of ethics یعنی چه

code of ethics


روانشناسى : ضوابط اخلاقى

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها