طراحی سایت

معنی و ترجمه کلمه coding به فارسی coding یعنی چه

coding


کدگذارى ،رمزگذارى ،برنامه نويسى
کامپيوتر : برنامه نويسى
روانشناسى : رمزگردانى
بازرگانى : کد گذارى ،علامت گذارى

کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها