معنی و ترجمه کلمه cognitive schema به فارسی cognitive schema یعنی چه

cognitive schema


روانشناسى : طرحواره شناختى

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها