معنی و ترجمه کلمه collector brush به فارسی collector brush یعنی چه

collector brush


علوم مهندسى : ذغال کلکتور
الکترونيک : زغال گرداور

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها