معنی و ترجمه کلمه collector emitter, leakage current به فارسی collector emitter, leakage current یعنی چه

collector emitter, leakage current


علوم مهندسى : جريان نشستى کلکتور - اميتر

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها