طراحی سایت

معنی و ترجمه کلمه columbus به فارسی columbus یعنی چه

columbus


کلمبوس کاشف امريکا

کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها