طراحی سایت

معنی و ترجمه کلمه combat , echelon به فارسی combat , echelon یعنی چه

combat , echelon


رده رزمى
علوم نظامى : يکان رزمى

کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها