طراحی سایت

معنی و ترجمه کلمه combat airlift support به فارسی combat airlift support یعنی چه

combat airlift support


علوم نظامى : پشتيبانى رزمى حمل و نقل هوايى پشتيبانى رزمى ترابرى هوايى

کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها