معنی و ترجمه کلمه combination (gf) به فارسی combination (gf) یعنی چه

combination (gf)


ترکيب( نيرو)
علوم دريايى : ترکيب


margin: 0 auto; ">

آخرین کلمات ترجمه شده


لینک ها