طراحی سایت

معنی و ترجمه کلمه combination grasp به فارسی combination grasp یعنی چه

combination grasp


ورزش : گرفتن معمولى و برعکس

کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها