طراحی سایت

معنی و ترجمه کلمه combustible gas به فارسی combustible gas یعنی چه

combustible gas


زيست شناسى : گاز سوختنى

کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها