طراحی سایت

معنی و ترجمه کلمه combustiblity به فارسی combustiblity یعنی چه

combustiblity


قابليت احتراق ،قابليت انفجار
علوم نظامى : قابليت تراکم

کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها