معنی و ترجمه کلمه combustiblity به فارسی combustiblity یعنی چه

combustiblity


قابليت احتراق ،قابليت انفجار
علوم نظامى : قابليت تراکم

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها