طراحی سایت

معنی و ترجمه کلمه come home به فارسی come home یعنی چه

come home


علوم نظامى : کشيده شدن لنگر به طرف ناو
علوم دريايى : کشيده شدن لنگر به طرف ناو

کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها