معنی و ترجمه کلمه come what may! به فارسی come what may! یعنی چه

come what may!


هرچه ميخواهيدبشود،هر چه بادا باد

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها