معنی و ترجمه کلمه commensuteness به فارسی commensuteness یعنی چه

commensuteness


تناسب ،کفايت ،برابرى دراندازه

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها