طراحی سایت

معنی و ترجمه کلمه commensuteness به فارسی commensuteness یعنی چه

commensuteness


تناسب ،کفايت ،برابرى دراندازه

کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها