طراحی سایت

معنی و ترجمه کلمه commercial air movement به فارسی commercial air movement یعنی چه

commercial air movement


علوم نظامى : پرواز دادن با هواپيماى غيرنظامى حمل و نقل با هواپيماى غيرنظامى

کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها