طراحی سایت

معنی و ترجمه کلمه commisural به فارسی commisural یعنی چه

commisural


درزى ،مربوط به درز وپيوندگاه ،بندى

کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها