معنی و ترجمه کلمه commodity command به فارسی commodity command یعنی چه

commodity command


فرماندهى اماد
علوم نظامى : يکان اماد کالاهاى مصرفى

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها