معنی و ترجمه کلمه common foul به فارسی common foul یعنی چه

common foul


ورزش : خطاى عادى

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها