طراحی سایت

معنی و ترجمه کلمه common logarithm به فارسی common logarithm یعنی چه

common logarithm


(ر ).لگاريتم اعشارى

کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها