معنی و ترجمه کلمه common nuisance به فارسی common nuisance یعنی چه

common nuisance


اضرار عمومى
قانون ـ فقه : منظور عملى است که باعث اضرار جامعه به طور کلى شود و تاثير ان متوجه فرد خاص نباشد

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها