معنی و ترجمه کلمه communication به فارسی communication یعنی چه

communication


ابلاغ ،مواصلات ،مراوده ،وسايل ارتباطى ،ارتباط و مخابرات ،ارتباطات ،ارتباط،ابلاغيه ،مکاتبه
علوم مهندسى : مخابره
قانون ـ فقه : اخبار
روانشناسى : ارتباط
بازرگانى : نقل و انتقال ،مخابرات
علوم نظامى : ارتب اطات

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها