طراحی سایت

معنی و ترجمه کلمه communist به فارسی communist یعنی چه

communist


کمونيست ،داراى مرام اشتراکى ،طرفدار مرام اشتراکى ،مربوط به کمونيسم
قانون ـ فقه : مردم گرا

کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها