طراحی سایت

معنی و ترجمه کلمه communize به فارسی communize یعنی چه

communize


اشتراکى کردن ،کمونيستى کردن

کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها