طراحی سایت

معنی و ترجمه کلمه comparatively به فارسی comparatively یعنی چه

comparatively


نسبتا،بطور مقايسه

کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها