طراحی سایت

معنی و ترجمه کلمه compartment marking به فارسی compartment marking یعنی چه

compartment marking


علوم هوايى : تقسيمات علامت گذارى شده داخل هواپيماى بارى يا ترابرى
علوم نظامى : سيستم شماره گذارى اطاق بار هواپيما تقسيم بندى اطاق بار

کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها