معنی و ترجمه کلمه compass acceleration error به فارسی compass acceleration error یعنی چه

compass acceleration error


علوم هوايى : خطاى شتاب جهت ياب
علوم نظامى : اشتباه قطب نما در اثر سرعت گرفتن کشتى يا هواپيما

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها