معنی و ترجمه کلمه compass swing به فارسی compass swing یعنی چه

compass swing


چرخش خط محورى( طولى)
علوم نظامى : چرخش خط محورى

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها