معنی و ترجمه کلمه compatibility به فارسی compatibility یعنی چه

compatibility


سازش پذيرى ،سازگارى ،دمسازى ،مطابقت ،همسازى
کامپيوتر : سازگارى
الکترونيک : سازگارى
معمارى : سازگارى
قانون ـ فقه : سازش
شيمى : سازگارى
روانشناسى : همسازى
علوم هوايى : سازگارى

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده