معنی و ترجمه کلمه compile به فارسی compile یعنی چه

compile


همگردانى کردن ،جمع اورى کردن ،توده کردن ،همگرادنى کردن ،گرداوردن ،تاليف کردن
کامپيوتر : کامپايل
قانون ـ فقه : تاليف کردن
علوم نظامى : جمع کردن زباله

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها