معنی و ترجمه کلمه complementary به فارسی complementary یعنی چه

complementary


تکميلى ،متمم ،مکمل ،تکميل کننده يکديگر،متممى
علوم نظامى : زاويه مکمل

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها