طراحی سایت

معنی و ترجمه کلمه completeness به فارسی completeness یعنی چه

completeness


تماميت ،کمال

کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها