معنی و ترجمه کلمه completion به فارسی completion یعنی چه

completion


اجرا،انجام ،اتمام ،تکميل
عمران : تکميل
بازرگانى : تکميل ،اتمام

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها