طراحی سایت

معنی و ترجمه کلمه complicated به فارسی complicated یعنی چه

complicated


پيچيده ،بغرنج

کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها