معنی و ترجمه کلمه composite area به فارسی composite area یعنی چه

composite area


عمران : سطوح مرکب

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها