طراحی سایت

معنی و ترجمه کلمه compound helicopter به فارسی compound helicopter یعنی چه

compound helicopter


هلى کوپتر مرکب
علوم نظامى : هلى کوپترى که مجهز به سيستم جلو برنده کمکى است

کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها