معنی و ترجمه کلمه compulsively به فارسی compulsively یعنی چه

compulsively


اجبارا"،اضطرارا"

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها