معنی و ترجمه کلمه computer flicks به فارسی computer flicks یعنی چه

computer flicks


کامپيوتر : فيلمهايى که توسط کامپيوتر ساخته مى شود

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها