طراحی سایت

معنی و ترجمه کلمه computer operation به فارسی computer operation یعنی چه

computer operation


عملکرد کامپيوترى
کامپيوتر : عمليات کامپيوتر

کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها