معنی و ترجمه کلمه computer operations manager به فارسی computer operations manager یعنی چه

computer operations manager


کامپيوتر : مدير عمليات کامپيوتر

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها