طراحی سایت

معنی و ترجمه کلمه computer simulation به فارسی computer simulation یعنی چه

computer simulation


شبيه سازى ،کامپيوترى
کامپيوتر : شبيه سازى کامپيوترى

کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها