معنی و ترجمه کلمه computer specialist به فارسی computer specialist یعنی چه

computer specialist


کامپيوتر : متخصص کامپيوتر

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها