معنی و ترجمه کلمه computer utility به فارسی computer utility یعنی چه

computer utility


سودمندى کامپيوتر
کامپيوتر : خدمات کامپيوترى

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها