طراحی سایت

معنی و ترجمه کلمه computer word به فارسی computer word یعنی چه

computer word


کلمه کامپيوترى
کامپيوتر : کلمه کامپيوترى

کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها