معنی و ترجمه کلمه concealment به فارسی concealment یعنی چه

concealment


اختفاء،پنهان کردن ،پوشاندن ،پنهان بودن
قانون ـ فقه : اخفاء
علوم نظامى : پوشش

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها