معنی و ترجمه کلمه concentred reaction به فارسی concentred reaction یعنی چه

concentred reaction


شيمى : واکنش همزمان

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها